<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">


MSGoldPartner.png

I TeleComputings leveranse inngår produkter fra blant annet Microsoft. For å tilfredsstille leveransekrav fra Microsoft, er følgende inntatt som en del av TeleComputing standard leveringsbetingelser.
Under her finner du avtaledokumentene.