<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Visjon og verdier

Vår visjon og våre verdier er mer enn flotte ord i festtaler. De er både vår strategi, vår inspirasjon og vårt mål.

Kulturreisen: Vi arbeider med våre verdier

I 2018 startet vi vår Kulturreise. For å bli en enda bedre leverandør er det viktig å jobbe med våre verdier. Konsernsjef Terje Mjøs har invitert alle ansatte med på arbeidet, og vi har hatt 9 workshops på 6 ulike lokasjoner, og over 430 ansatte har deltatt med sine innspill. Kulturreisen har gitt mange gode samtaler og engasjement så langt, ta en titt på filmen om de første workshopene. 

VERDIER: TeleComputing har i flere år arbeidet etter fire verdier som har vært med oss i alt vi gjør. I løpet av 2018 skal vi sammen jobbe med å bygge vår kultur, og vi vil bli enige om hvilke verdier vi ønsker å ha i selskapet, og hvordan de skal etterleves. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Nærhet

I TeleComputing arbeider vi nært og proaktivt med våre kunder og partnere. Vi lytter, forstår og gir råd. Vi har en inkluderende kultur som gir sterk tilhørighet og ansvarsfølelse. Vår samhandling, eksternt og internt, kjennetegnes av åpenhet, omtanke og respekt.Inspirasjon

I TeleComputing brenner vi for vårt arbeid og gir av oss selv. Vi deler og sprer vår kunnskap. Vi stimulerer hverandre til ”litt mer” og ”litt bedre” - hver dag. Vår kontinuerlige forbedring kjennetegnes av at vi er løsningsorienterte og våger å tenke nytt.Driv

I Telecomputing setter vi ambisiøse mål. Vi våger å sette høye krav til oss selv og hverandre. Vi ønsker å være best på alt vi gjør. Vår vilje til å vinne er preget av lagånd, ytelse, oppmerksomhet og utholdenhet.Kvalitet

I TeleComputing avstemmer vi forventninger. Vi tar ansvar og leverer det vi har lovet. Vi er profesjonelle og lønnsomme for våre kunder og oss selv. Våre løsninger gjør IT enkelt og skaper merverdi for våre kunder.

POLICY:
Delivery of IT-Services with Information Security, Quality and Environmental Sustainability in all activities, and act according to legislation and contracts.
- Safeguarding confidentiality, integrity and availability of customer and personal information.
- Managed processes with continual improvement to enhance customer satisfaction and company profits.
- Manage and reduce environmental impact.

Whistleblowing
TeleComputing employees, customers, suppliers and others can use our whistleblowing process  to prevent and identify illegal and/or unethical violation of company policies/rules, national laws, regulations, or threat to public interest/national security, fraud and corruption. Any concerns shall be addressed to our company attorney. The whistleblower can, if requested, remain anonymous.

TeleComputing attorney:
Advokat Jon Schultz
Mobile: (+47) 91 70 75 00
Email: js@advokatsenteret.no

Address: PB 323, N-1301 Sandvika

STYRINGSSYSTEM:
TeleComputing har valgt å benytte ISO 9001/27001/14001 som standarder for eget styringssystem. Styringssystemet blir kontinuerlig revidert og sertifisert av DNV GL. 

ISO_9001_ISO_14001_ISO_IEC_27001_COL_NO.gif

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss her for mer informasjon om våre tjenester og hva vi kan gjøre for deg.