<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter

juli 15, 2018
By:

TeleComputing kjøper 99X: Blir en tydelig markedsleder på hybride IT-driftstjenester for mellomstore bedrifter

TeleComputing har inngått avtale om å kjøpe det norske IT-selskapet 99X. -Vi slår sammen våre styrker og befester posisjonen som den største IT-tjenestetilbyderen i markedet for mellomstore bedrifter i Norden, sier konsernsjef Terje Mjøs.

-99X er en attraktiv virksomhet. De har god vekst og en sterk kundeportefølje. 99X passer godt med TeleComputing, både med tanke på forretningen og de ansatte. Vi blir sammen en enda bedre partner for kundenes videreutvikling av sin IT-plattform, sier Mjøs.

99X bruker tilnærmet samme teknologiske plattform som TeleComputing, og har flere kunder fra det offentlige i sin portefølje. I tillegg har 99X en operasjonell plattform som er mer tilpasset kunder med en noe mer kompleks IT-portefølje enn det TeleComputing har. – Dette er fordeler vi kan utnytte og videreutvikle sammen med 99X, og her ligger store muligheter for innovasjon, automatisering og selvbetjeningsløsninger, sier Mjøs.

TeleComputing og 99X forsterker og tydeliggjør sin posisjon som en «one stop shop» -leverandør for kundene. Med 99X styrkes vår rådgivningskapasitet ytterligere, samtidig som vi får økt bredde på IT-infrastruktur og produkter.

TeleComputing og 99X tilbyr kundene en unik kombinasjon av tjenester og kompetanse knyttet til hybride skyplattformer. Leveransene bygger på modne og velprøvde prosesser og et sterkt fokus på sikkerhet og compliance.


Administrerende direktør i 99X, Tone Fondevik, sier selskapene har mye å tilføre hverandre innen IT-tjenestemarkedet. Mens 99X har hatt hovedfokus på kundetilpassede driftsleveranser til større bedrifter i Norge, har TeleComputing langt flere kunder i alle størrelser i Norge og Sverige. -Sammen vil vi tilby et solid kompetansemiljø innen hybride skytjenester og informasjonssikkerhet som styrker vår samlede leveransekapasitet, sier Fondevik.

Fondevik understreker at etterspørsel etter kompetanse er en viktig faktor for at TeleComputing og 99X går sammen. – Det er vanskelig å finne nok personell med riktig kompetanse. Vi ser store muligheter med å gå sammen med TeleComputing for sammen å kunne tilby et bredt kompetansemiljø innen det markedet etterspør i større og større grad - ekspertise på hybride skytjenester.

99X hadde i 2017 en omsetning på 175 millioner NOK, og har 138 ansatte, hvorav en tredjedel i et offshore driftssenter i Sri Lanka. Hovedkontoret ligger i Oslo, og det geografiske fokusområdet er Stor-Oslo.

Med oppkjøpene av Keystep og 99X i tillegg til iBiz og Digisys som ble meldt tidligere i år, vil TeleComputing på proforma fullt år basis omsette for i overkant av 2 milliarder kroner og ha ca 1.000 ansatte fordelt på 9 steder i 4 land.

Avtalen er ikke endelig før Konkurransetilsynet har godkjent transaksjonen. Kjøpesummen er ikke oppgitt.

Om 99X
99X er en kundenær IT-driftspartner som tilbyr totalansvar for virksomheters IT-tjenester. Siden oppstarten i 2007 har selskapet hjulpet sine kunder med å nå sine forretningsmål gjennom smartere og effektiv bruk av IT. Fra hovedkontoret i Oslo og overvåkingssenteret i Colombo sikrer 138 ansatte at 15.000 IT-brukere i privat og offentlig sektor til enhver tid har en effektiv IT-hverdag. 99X har georedundante datasentre i Norge, og er sertifisert på ISAE3402 og ISO 27001. For mer informasjon, se www.99X.no

Kontaktpersoner
TeleComputing: Konsernsjef Terje Mjøs, tlf. +47 900 34 159
99X: Administrerende direktør Tone Fondevik, tlf. +47 918 55 964

 

Følg oss:

TeleComputing

TeleComputing har et sterkt fagmiljø på hybride skyløsninger, digitale samarbeidsverktøy, infrastruktur og sikkerhet, og hjelper kunder å utnytte dagens og morgendagens løsninger. Vårt motto er «Every challenge needs a partner», og uansett hvilke utfordringer kundene våre står overfor, skal de vite at TeleComputing er en partner å stole på. Vi tror på potensialet som ligger i å omfavne og dele kunnskap, styrken i å oppnå noe sammen og mulighetene som ligger i utvikling og endring. Derfor er våre kjerneverdier Embrace knowledge, Achieve together og Empower change. Vi har cirka 1.100 ansatte på 11 steder i 4 land og over 2 000 virksomheter som kunder i Norden. TeleComputing er i sterk vekst, og hos oss har du store muligheter for videreutvikling.