<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter

Digitalisering

april 30, 2018
By:

Når får Norge sin første «sjefsdigitaliserer»?

Norge blir sett som et av verdens ledende land på digitalisering, men skal vi holde posisjonen må vi øke tempoet. Rapporter fra OECD (2017) og Riksrevisjonen (2018) har flere forslag som kan gi større fart på digitaliseringen!

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)  gjennomgikk i 2017 digitaliseringen av offentlig sektor i Norge, og anbefaler bedre samordning på tvers av statlige sektorer, og mellom staten og kommunene. OECD understreker også behovet for tydelige roller blant aktørene med styringsansvar på digitaliseringsområdet.

Rapporten fra Riksrevisjonen peker i samme retning: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal være spydspissen for omstillingen i offentlig sektor, men brukes i liten grad som støtte i digitaliseringsprosjekter. Gode tiltak som medfinansieringsordningen og Digitaliseringsrådet har i liten grad gitt ønsket effekt, fordi de er frivillige for statlige virksomheter, og enkelte tiltak kan bare brukes av deler av statlig sektor. Digitaliseringen tar dermed lengre tid og blir dyrere enn nødvendig.

FinansavisenMyndighetene har gjort flere gode grep for å øke digitaliseringstakten de senere årene.  «Digital21» er regjeringens strategiprosess for digitalisering av norsk nærings- og samfunnsliv. Regjeringen har også opprettet et digitaliseringsutvalg for å sikre god koordinering og fremdrift i arbeidet der alle ministre med digitaliseringsoppgaver deltar, og med statsministeren som leder.

DIGITALNORWAY (Toppindustrisenteret) er et initiativ fra næringslivet som kobler sammen små og store bedrifter som vil lære av hverandre. Regjeringen er også strategisk medlem, og målet er økt digitalisering av både norsk næringsliv og statlige virksomheter. Toppindustrisenteret er også sekretariat for regjeringens Digital21-prosess, og utvalget kommer med sine anbefalinger i september 2018.

Dette er viktige grep for å øke tempoet i digitaliseringen av Norge. Tettere samarbeid mellom myndighetene, akademia, industrien og IT-næringen er essensielt for at Norge skal klare å opprettholde konkurransekraft og innovasjon.

En klar rolle som «sjefsdigitaliserer» kan bidra ved å gi retning for digitaliseringen, et grep Sverige nylig har gjort. Sveriges regjering har utnevnt sin aller første CDO som skal bistå bolig- og digitaliseringsministeren med å samordne innsatsen på digitaliseringen.  

Flere andre land har hatt liknende poster i sine regjeringer. President Obama utnevnte i sin presidentperiode en «Chief Technology Officer» som koordinerte arbeidet med teknologi og innovasjon. India, Kina og Canada har også ministre med hovedansvar for teknologi.

For å sikre nok fart og god koordinering av digitaliseringen av Norge, bør Norge få en egen «sjefsdigitaliserer». For som Toppindustrisenteret sier: Et digitalt Norge er et konkurransedyktig Norge!

Debattinnlegg fra Finansavisen, 30.04.2018.

Følg oss:

TeleComputing

TeleComputing har et sterkt fagmiljø på hybride skyløsninger, digitale samarbeidsverktøy, infrastruktur og sikkerhet, og hjelper kunder å utnytte dagens og morgendagens løsninger. Konsernet har et stort kompetansemiljø på hybride skytjenester som plattform for digital transformasjon, og målet er å være kundens beste partner for forretningsutvikling i Norden. Konsernet har cirka 1.100 ansatte på 11 steder i 4 land og over 2 000 virksomheter som kunder i Norden.