<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter

november 12, 2018
By:

Forventer sterk vekst i markedet for skytjenester

Administrerende direktør Hege Støre i TeleComputing Norway AS forventer en sterk vekst i skymarkedet i Norden. Nylig var hun på Gartners IT-konferanse i Barcelona, og forteller til Finansavisen at IT-sikkerhet, kundeopplevelser og skytjenester var viktige tema. 25% av infrastrukturen er allerede flyttet til public cloud og  ytterligere 3-5% av infrastrukturen flyttes årlig. Norden ligger i den øvre enden av denne skalaen, og i tillegg kommer vekst knyttet til private skytjenester, som ventes å øke med 15 %.

- Teknologi er ikke lenger en begrensning i digitaliseringsarbeidet, begrensningen ligger i hvordan den fanges opp i organisasjonen. For ledere blir det derfor veldig viktig å bygge en kultur som er åpen for endring, sier Støre. Hun påpeker overfor Finansavisen at Norge og Norden ligger langt fremme teknologisk, og at markedsveksten nok vil ligge i det øvre sjiktet i de landene TeleComputing operer i. - Microsofts nye datasentre vil løfte markedet og føre til at flere tar steget ut i skyen, sier hun. Støre forteller videre at det spiller ikke så stor rolle om dataene er i et datasenter eller i en public cloud for bedriftene, det viktigste er at man beveger seg fra investeringskostnader til driftskostnader. Bedriftene kan dermed optimalisere kostnader, samtidig som de kan øke innovasjonstakten og generere nye inntekter, sier Støre til Finansavisen.

Nyheten stod på trykk i Finansavisen 12. november 2018, og foreligger ikke elektronisk.

Følg oss:

TeleComputing

TeleComputing har et sterkt fagmiljø på hybride skyløsninger, digitale samarbeidsverktøy, infrastruktur og sikkerhet, og hjelper kunder å utnytte dagens og morgendagens løsninger. Vårt motto er «Every challenge needs a partner», og uansett hvilke utfordringer kundene våre står overfor, skal de vite at TeleComputing er en partner å stole på. Vi tror på potensialet som ligger i å omfavne og dele kunnskap, styrken i å oppnå noe sammen og mulighetene som ligger i utvikling og endring. Derfor er våre kjerneverdier Embrace knowledge, Achieve together og Empower change. Vi har cirka 1.100 ansatte på 11 steder i 4 land og over 2 000 virksomheter som kunder i Norden. TeleComputing er i sterk vekst, og hos oss har du store muligheter for videreutvikling.