<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter

mars 8, 2018
By:

Administrerende direktør Hege Støre blant Norges fremste tech-kvinner!

Torsdag 8. mars kårer Abelia og ODA-nettverket de 50 fremste tech-kvinnene i Norge. Administrerende direktør i TeleComputing, Hege Støre, er en av «topp 10 ledere» i kåringen. - Vi trenger flere kvinnelige rollemodeller innen IT og teknologi, og norsk næringsliv trenger problemløsere av begge kjønn for å lykkes. Mangfold er rett og slett gull for bedriftene, sier Hege Støre.

Torsdag var Støre til stede på kåringen i regi av Abelia og Oda-nettverket, og hun er glad for at det settes fokus på behovet for flere kvinnelige rollemodeller og flere kvinnelige stemmer i teknologibransjen. – Vi trenger mangfold, både når det gjelder kjønn, alder og kultur. 

Må tørre å ta ansvar, mer «læring på jobb»

Mangel på talenter er en stor barriere for selskapers suksess. Det er for lav kvinneandel i teknologibransjen, og flere kvinner bør ta teknologiutdannelse og/eller søke seg til IT-bransjen. Bare 3 av 10 teknologistudenter er jenter i dag!

Noe av årsaken til få kvinner i IT-bransjen kan ligge i at flere vegrer seg for å ta på seg lederroller og/eller tre inn i teknologibransjen. -Damer må tørre å ta mer ansvar selv om de ikke er klare – «læring på jobb» er helt ok, understreker Støre.

-Det handler mye om å «ufarliggjøre» det å være leder og det å jobbe i IT-bransjen. Selv ønsker jeg å være en god rollemodell, og jeg jobber aktivt med motivasjon og å skape trygghet gjennom 1:1 rådgivning, støtte og mentoring. Man må være bevisst sine handlinger hvis man ønsker endring, sier Støre.

Om kåringen

I juryens kriterier er det fastslått at kandidatene skal være fra næringslivet og at de skal jobbe med direkte verdiskapende oppgaver som for eksempel salg, utvikling og produksjon.

Utvelgelsen har skjedd på bakgrunn av nominasjoner. Det har kommet inn over 200 unike nominasjoner, og det har vært en utfordrende prosess å velge Norges 50 fremste tech-kvinner.

Kåringen har tre kategorier:

  1. Ledere: 10 kandidater med direkte budsjett- og/eller personalansvar.
  2. Gründere: 10 kandidater som har startet eller vært med å starte en teknologibasert bedrift.
  3. Fagledere: 30 kandidater som er prosjektledere, fageksperter, rådgivere eller andre som innfrir de ovennevnte kravene.

Leave a comment

Your email address will not be published.

Følg oss:

TeleComputing

TeleComputing har et sterkt fagmiljø på hybride skyløsninger, digitale samarbeidsverktøy, infrastruktur og sikkerhet, og hjelper kunder å utnytte dagens og morgendagens løsninger. Vårt motto er «Every challenge needs a partner», og uansett hvilke utfordringer kundene våre står overfor, skal de vite at TeleComputing er en partner å stole på. Vi tror på potensialet som ligger i å omfavne og dele kunnskap, styrken i å oppnå noe sammen og mulighetene som ligger i utvikling og endring. Derfor er våre kjerneverdier Embrace knowledge, Achieve together og Empower change. Vi har cirka 1.100 ansatte på 11 steder i 4 land og over 2 000 virksomheter som kunder i Norden. TeleComputing er i sterk vekst, og hos oss har du store muligheter for videreutvikling.