<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Azure

Microsoft Azure - markedest ledende plattform for nettskytjenester

Azure er en åpen og fleksibel skytjenesteplattform som enkelt kan interegeres i ditt eksisterende IT-miljø. Microsofts sky-og plattformtjenester finnes i Microsofts datasenter som er plassert på flere ulike lokasjoner rundt om i verden, der Irland og Nederland er nærmest Norge. 

Med Azure får du kjapp tilgang til virtuelle servere, lagring og andre     komponenter som brukes for å bygge en komplett IT-løsning.

Les: Hva er skytjenester og hva kan det gjøre for din bedrift?  

Mer informasjon

Azure & TeleComputing
- et fleksibelt alternativ

Ved å leie infrastruktur- og plattformtjenester fra Azure vil en raskt få tilgang til virtuelle servere, lagring og andre komponenter som kan benyttes for å bygge en komplett IT løsning. Tjenestene er tilgjengelig på noen få minutter, og en faktureres bare for de ressurser som en bruker. Dette blir derfor svært fleksibelt, samtidig som det gir muligheter for å etablere tjenester på ulike steder i verden dersom en f.eks. har brukere i ulike verdensdeler.

cloud-computing.jpg

En slik løsning kan på mange måter sammenliknes med leie av et kjøkken, der du får tilgang til alt du trenger av infrastruktur og for å lage din egen mat, samtidig som du bare betaler for de ressursene du benytter. Dette gir deg full fleksibilitet om du ønsker å bygge og forvalte dine egne IT løsninger. For kunder som ikke selv ønsker å være «kokk og servitør» kan imidlertid TeleComputing også tilby design, implementering og drift av IT løsninger basert på en offentlig skytjeneste som Microsoft Azure. TeleComputing kan levere Microsoft Azure med månedlig, etterskuddsvis fakturering av forbruk. Dette er en betydelig forenkling sammenliknet med andre vanlige avtaleformer der en gjerne må betale forskudd for et estimert årsforbruk. Med Azure fra TeleComputing slipper en derfor utfordringen med å estimere forbruk, sparer kostnader og usikkerhet ved forskuddsbetaling og slipper risiko for at reelt forbruk ikke stemmer med estimat.

Integrasjon

Azure passer ypperlig for moderne web-applikasjoner og kan også benyttes for mange eksisterende applikasjoner. I noen tilfeller kan det likevel være behov for å kombinere løsninger bygd på Azure med eksisterende og mer tradisjonelle IT løsninger. Her kan TeleComputing bidra med f.eks. integrasjoner som gir samme brukernavn/passord for flere tjenester, eller med lokale skyløsninger, slik at en kan kombinere lokal lagring og behandling av data i Norge med tjenester fra Microsoft sine internasjonale datasentre.


Lagring av data i Norge? TeleComputing Hybrid Cloud gir deg mulighet for å velge.

Med en løsning fra TeleComputing kan du integrere tjenester fra Microsoft Azure med IT tjenester fra våre eksisterende datasenter og Norske skyløsninger. Du kan da velge om du vil ha alt hos Microsoft, alt lokalt i Norge eller en hybrid kombinasjon der noen tjenester leveres fra Norge mens andre tjenester leveres fra Microsoft sine internasjonale datasentre.
TCHybridCloud 2.png


Har du lest våre artikler i media skrevet om TeleComputing og Microsofts utvidede samarbeid:


Fordeler med Hybrid Cloud fra TeleComputing:
  • Alle fordeler ved å bruke skyløsninger uten å gå på kompromiss med krav til datalagring og datasikkerhet.
  • En moderne, fremtidsrettet og skalerbar plattform som dekker dine totale IT behov.
  • Markedets beste ytelse og sikkerhet.
  • Fleksibel løsning som kan tilpasses endringer i behov, der du hele tiden     bare betaler for de ressurser som er benyttet 

    azure-stack-lokalt-datasenter

Ta kontakt

Vil du vite hvordan våre tjenester kan fungere for akkurat din bedrift?
Ta kontakt med oss for en uforpliktet prat.