<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kundereferanser

Food Industry

november 21, 2018
By:

PC som en tjeneste: Miljøvennlig og stabilt med TeleComputing og CHG Meridian

Da Jensen & Co skulle flytte fra sine lokaler på Hagan til Lillestrøm i 2017, ønsket de samtidig å oppgradere IT-parken sin. Løsningen ble «PC som en tjeneste», der Jensen & Co har enhetene i tre år, før de erstattes med nytt utstyr. - Alle enheter har garanti og forsikringer i perioden og vi betaler bare for bruken av utstyret. Det er også miljøeffektivt, da enhetene gjenbrukes og eventuelt resirkuleres når nye enheter blir levert, sier Helge Bjørkhaug, IT-sjef i Jensen & Co.

Alle i Jensen & Co har ett felles kontaktpunkt å forholde seg til - nemlig TeleComputing. TeleComputing er kontaktpunkt for håndtering av utstyr og garantisaker, og tester og oppdaterer alle PCene før de leveres ut. Med PC som en tjeneste fra TeleComputing blir PCene testet og oppdatert med testede/godkjente oppdateringer fra Microsoft og riktig versjon av installert programvare. - Vi er veldig godt fornøyd med den administrerte tjenesten så langt, sier Bjørkhaug.

Etter tre års bruk, rulles nye maskiner ut og gamle enheter hentes tilbake av CHG-Meridian. Datainnholdet på enhetene blir slettet i henhold til regler for sikker sletting. Det som kan gjenbrukes, gjenbrukes - og det som ikke kan gjenbrukes, blir makulert og gjenvunnet. På denne måten sikres livssyklus for utstyret og nedetiden for brukerne reduseres.

- Vi har gode erfaringer, med lite nedetid og stabil drift på leveransen.  Forutsigbarhet for IT-parken og bruk er viktig for oss, samtidig vil vi at brukt utstyr blir håndtert på en god og miljøbevisst måte, fortsetter Bjørkhaug.

Nye personvernregler (GDPR) har trådt i kraft, med strengere regler for håndtering av persondata. En viktig fordel med livssyklusmodellen fra TeleComputing er at persondata som finnes på eksisterende og gammelt utsyr blir håndtert etter de nye personvernreglene. - Du kan dermed være sikker på at din bedrifts persondata blir håndtert på en trygg måte. Vi dokumenterer også slettingen helt ned til serienummeret på utstyret, understreker kundekontakt Erlend Kræmer i TeleComputing.

- Farlige materialer blir destruert på miljøvennlig måte. Kretskort, kobber fra ledninger, plast fra ledninger- alt blir håndtert i henhold til ISO 9001 og 14001. Faktisk er 94% av PCene i så god stand at de blir gjenbrukt, resten blir gjenvunnet med en gang. Dette sikrer en sirkulær økonomi og er dermed også bra for miljøet, sier daglig leder i CHG-Meridian, Christian Vold.

-Ikke la gammelt utstyr bare ligge og samle støv! Pass på at du får brukt restverdien på en god måte for deg som bedrift og for miljøet. Ta kontakt med oss i TeleComputing om du vil vite mer om mulighetene for å bruke livssyklusmodellen hos deg, avslutter Kræmer.

Fakta om EE-avfall i Norge:
I dag blir 85 prosent av EE-avfallet i Norge gjenvunnet og brukt til å lage nye produkter i stedet for å bruke nye råvarer. De fleste elektriske og elektroniske produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer i varierende mengder. 

Høy levestandard, rask teknologisk utvikling og kortere levetid på produkter gjør at det elektriske og elektroniske avfallet (EE-avfall) er en av de raskest økende avfallsstrømmene i Norge. I EU er det forventet at det vil være mer enn 12 millioner tonn EE-avfall i 2020, og vi kan anta at Norge vil ha den samme utviklingen som EU. (Kilde: Miljostatus.no)

Om Jensen & Co
Jensen & Co er et familieselskap som ble grunnlagt i 1866, og som har en lang og stolt historie med å bidra til mat på norske spisebord. I dag har selskapet nærmere 50 medarbeidere, og er distributør av attraktive merkevarer til norsk dagligvarehandel.

 Trykk på knappen for å laste ned sjekklisten: Slik velger du riktig IT-leverandør

jensenogco.jpg

Faktaboks

Bedrift: Jensen & Co
Sted: Lillestrøm
Bransje: Food Industry
Ansatte: Ca.50 årsverk

Iselin Paulsen

Iselin Paulsen er kommunikasjonssjef i TeleComputing. Hun har lang erfaring fra organisasjonslivet og fagbevegelsen, og jobber med medierelasjoner, innhold på alle våre kanaler og kommunikasjonsrådgivning for konsernet. Hun har også en egen blogg om kommunikasjon og teknologi på https://wordpress.com/ispauls