<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kundereferanser

Organisasjoner

mai 30, 2018
By:

IT-driftavtalen gir store fordeler for KNIF-medlemmene

TeleComputing har vist stor evne til å sette seg inn i kundens behov og flere KNIF-medlemmer har tatt i bruk innkjøpsavtalen med dem. 

Forhandlingssjef i Knif Innkjøp, Kåre Hegle, forteller at fem leverandører var med i prosessen. – Vi foretok en grundig vurdering og var nøytrale frem til vi valgte samarbeidspartner. Vi la vekt på en del kritiske spørsmål som var viktige for en totalavtale. Det gikk på kompetanse, pris og vilkår, evne og vilje til å satse på vårt marked og ikke minst evne til å forstå KNIF-markedet.

Kjartan Knif-dagenI tillegg ønsket vi fleksibilitet i produktene og vilje til å engasjere seg i rådgivende salg. Dette la vi på en systematisk måte inn i matriser i vurderingen av ulike kandidater, og vektet dette. Gjennom denne prosessen kom TeleComputing klart best ut, og valget ble til slutt relativt enkelt, forteller Hegle. Selve prosessen pågikk over en seksmåneders periode og involverte medarbeidere internt og it-ansvarlige hos flere av våre største samarbeidspartnere i deler av prosessen.

Vi var opptatt av at avtalen skulle sikre våre medlemmer gode produkter og tjenester til konkurransedyktige priser. Priselementet var derfor vesentlig, og TeleComputing er konkurransedyktige på prismodeller, poengterer Hegle. Et annet viktig element som talte til TeleComputings fordel, var at vi så de hadde gode forutsetninger for å levere til både store og små KNIF-enheter. TeleComputing har en organisasjon og en leveringsevne som både kunne tilfredsstille organisasjoner med flere tusen ansatte og ned til en mindre KNIF-enhet med kun ti ansatte.

TeleComputing leverer også tjenester som er fleksible og som kan ta utgangspunkt i en organisasjons nåsituasjon og behov. I modellen fra TeleComputing kan kunden i større grad ta prosessen med IT-tjenester trinnvis, forklarer Hegle.

KNIF-medlemsfordelerDe beste innkjøpsavtalene er de avtalene vi har med samarbeidspartnere som er sultne og som forstår vårt marked. TeleComputing viste stor evne til å sette seg inn i kundens behov, og komme med løsninger. Dette er en styrke hos Tele-Computing, sier Hegle.

Vi anbefaler våre medlemsorganisasjoner å bruke samarbeidsavtalen med TeleComputing. Vi har gjennom en grundig prosess funnet en IT-leverandør som favner bredt, har stor forståelse for kundene, og som samtidig har gode priser, forteller Hegle avslutningsvis.

 

Knif-logo-liten.png

Faktaboks

Bedrift: Knif Innkjøp
Sted:  Oslo
Bransje: Organisasjoner
Antall ansatte: 12
Iselin Paulsen

Iselin Paulsen er kommunikasjonssjef i TeleComputing. Hun har lang erfaring fra organisasjonslivet og fagbevegelsen, og jobber med medierelasjoner, innhold på alle våre kanaler og kommunikasjonsrådgivning for konsernet. Hun har også en egen blogg om kommunikasjon og teknologi på https://wordpress.com/ispauls