<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kundereferanser

Elektro

mai 14, 2018
By:

Ingen kortslutning med Teams på laget

- Vi har endelig fått en fullverdig plattform for samarbeid og fillagring. Samtidig er systemet lagt opp med muligheter for utvidelse og utvikling. Vi er veldig fornøyde, sier Andreas Fagerheim, avdelingsleder ved Ovesen Elektriske AS.

Bodø-bedriften er den del av Norges største elektrikerkjede, EL-PROFFEN. Materiellspesifikasjoner, ordrebehandling, arbeidsinstrukser og riktige byggetegninger er bare noe av det som daglig håndteres gjennom IT-systemet TeleComputing drifter for elektrikerkjeden.

Som en del av Office 365-løsningen, ønsket Ovesen Elektriske AS å teste ut Microsofts ferske «arbeidsrom»-løsning, Teams. Målet var å ytterligere forenkle hverdagen for montører som daglig jobber ute på prosjekter og øke effektiviteten.

Kort forklart er Microsoft Teams et digitalt arbeidsrom der medlemmer av «teamet» kan snakke sammen, dele filer, notater og bilder - og avholde møter.  Løsningen er integrert med Office 365 - og «snakker» dermed med både Outlook og Skype.

- Teams er svært godt egnet for å holde styr på større prosjekter der flere mennesker er involverte og man er avhengig av fortløpende informasjonsflyt og raske tilbakemeldinger. Hos Ovesen startet vi å integrere Teams på senhøsten 2017, og jobbet med opplæring og systemtilpasning frem til februar i år, forteller Thomas Coll, systemkonsulent og prosjektansvarlig i TeleComputing.

I praksis betyr integreringen av Teams-løsningen, at Ovesens montører nå kan legge inn sjekklister, dokumentasjon og få svar på konkrete spørsmål knyttet til jobben umiddelbart.

- Det er helt åpenbart at det er skjedd noe med effektiviteten etter at vi tok i bruk dette systemet. Det fungerer utmerket for oss, understreker avdelingsleder Fagerheim.

- I tillegg har vi gjennom TeleComputing også fått opp en ny og svært driftssikker løsning som tar seg av ordrehåndtering. Til forskjell fra før opplever vi nå så godt som ingen «nedetid». Dette er helt avgjørende for at vår virksomhet ikke stopper opp.

Ovesen Elektriske AS sysselsetter 39 av EL-PROFFENs omlag 4000 årsverk. EL-PROFFEN startet som et markedskonsept i 1995, og ble i desember 2000 etablert som en elektrikerkjede med kun medlemmer som eiere. Kjedekontoret i Kristiansand betjener medlemmer og partnere over hele landet. I dag teller selskapet 176 medlemsbedrifter og årlig forhandler EL-PROFFEN felles innkjøpsavtaler med grossister og leverandører for over 1 milliard norske kroner.

kundenes egne historier: slik ble vi bedre med skytjenester

ovesen-logo.png

Faktaboks

Bedrift: Ovesen Elektriske
Sted: Bodø, Norge
Bransje: Elektro
Antall ansatte: 39

TeleComputing

TeleComputing har et sterkt fagmiljø på hybride skyløsninger, digitale samarbeidsverktøy, infrastruktur og sikkerhet, og hjelper kunder å utnytte dagens og morgendagens løsninger. Vårt motto er «Every challenge needs a partner», og uansett hvilke utfordringer kundene våre står overfor, skal de vite at TeleComputing er en partner å stole på. Vi tror på potensialet som ligger i å omfavne og dele kunnskap, styrken i å oppnå noe sammen og mulighetene som ligger i utvikling og endring. Derfor er våre kjerneverdier Embrace knowledge, Achieve together og Empower change. Vi har cirka 1.100 ansatte på 11 steder i 4 land og over 2 000 virksomheter som kunder i Norden. TeleComputing er i sterk vekst, og hos oss har du store muligheter for videreutvikling.