<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kundereferanser

Food Industry

mai 15, 2018
By:

Digital reise med rake pøkker

Grieg Seafood ASA er en av verdens ledende oppdrettere av laks, med oppdrettsanlegg i Finnmark, Rogaland, British Columbia (Canada) og på Shetland. På hovedkontoret i Bergen møter vi CIO Trond Kathenes, som kan fortelle om en oppdrettsnæring i rivende utvikling. -Store deler av næringen er inne i en stor digital transformasjon. Vi som næring må bli mer industrialisert og mer digitalt orientert.

På denne endringsreisen er IT-leverandøren TeleComputing en viktig samarbeidspartner innenfor skytjenester, systemarkitektur, samhandling og regulær drift og support. TeleComputing skal  hele tiden være oppdatert med nyeste teknologi og trender for å kunne veilede oss i riktig retning, sier Kathenes.

TeleComputing er vår IT-avdeling!

IMG_2128

Kathenes understreker at Grieg Seafood ikke har outsourcet sin IT-avdeling, men at de har insourcet TeleComputing som en integrert del av virksomheten.


-TeleComputing er vår IT-avdeling, og vi har løpende og tett dialog. Det muliggjør partneren til å lære og forstå vår forretning og derav kunne gi gode råd i vår digitale utvikling, forteller Kathenes.

Stabile og sikre løsninger er viktig for Grieg Seafood, som har vært kunde av TeleComputing siden 2011. -Den gangen hadde vi fokus på å konsolidere og standardisere den teknologiske plattformen. Det var i seg selv en utfordrende oppgave som ble løst gjennom god dialog og tett samarbeid.  I alle forhold er det gode og dårlige dager, men det er jo en grunn til at man fornyer etter fem års samvær, fordi det har vært flere solskinnsdager enn regnværsdager, sier Kathenes.

Vi opplever å bli hørt når vi varsler at noe må ordnes, noe som er viktig for alle kunder. Vi skal være en viktig og krevende kunde, uten å være en vanskelig en. Vi forsøker samtidig å være en tydelig kunde, og det er rake pøkker som gjelder, understreker Kathenes med et glimt i øyet.

Administrerer enheter helt ut til der ingen skulle tru at nokon kunne bu!

Kathenes forteller at sikkerhet og stabilitet i driftsplattformen er helt essensielt for selskapet. - TeleComputing administrerer alle våre enheter. Det tillegger derved Telecomputing et stort ansvar som geografisk har en spennvidde langt utover regulære kontorlandskap. Vi har anlegg på steder hvor det ikke bor folk og langt utenfor allfarveg. Det setter ekstra utfordringer i forhold til datakommunikasjon og dialog med sluttbrukerne. Vi har standardisert kraftig i hele konsernet. De som sitter med en PC ute på et anlegg i Canada har akkurat samme utstyr og løsninger som her på kontoret i Bergen, understreker Kathenes.

Digital reise- for å forstå fisken bedre

Kathenes deler villig sin kunnskap om markedet og bransjens utfordringer. - Hensikten med vår digitale satsing er å forstå fisken bedre, for å kunne ta de riktige beslutningene slik at fisken har best mulige vekstforhold. Vi må, som alle andre som driver med oppdrett av dyr, sørge for at livssyklusen for dyrene er optimale, med best mulig vekstvilkår, minst mulig stress, og ved å søke å unngå sykdom og redusere luseproblematikk. I seg selv er det en krevende øvelse, for vi opererer i en åker som vi egentlig kan for lite om i den store sammenhengen. Det er mange parametre som kan påvirke biologien under vann uten at vi har hatt gode nok sensorer til å fange opp og forstå. Vår digitale reise må derfor ha et biologisk fokus, forklarer Kathenes.

Vi har i vår digitaliseringsstrategi introdusert konseptet Grieg Seafood Precision Farming. Dette innebærer en digital utvikling som TeleComputing er svært delaktig i sammen med oss. Vi må bli enda bedre på datainnsamling og analyse, samt å kunne automatisere ledelsesinformasjon og myndighetsrapportering.

Digital transformasjon handler egentlig om kultur og mennesker.

Kathenes forteller også om sin rolle som CIO i et stort selskap. -Vi står overfor en endring i måte å jobbe på og vi må få alle med oss på denne endringen. Det hjelper lite å lage nye arbeidsprosesser om de som skal utføre oppgavene ikke inkluderes og gies riktig opplæring.

Vi jobber tett med produksjonsmedarbeidere og HR  for å involvere de ansatte i prosjektene vi setter i gang. Dette er ikke tankegods fra et lukket kontor i Bergen, men er saker vi diskuterer med produksjonsansvarlige ute på anleggene, forklarer han.

Det handler også mye om kompetanseutvikling, og vi ønsker å drive frem  «Den nysgjerrige medarbeider». Vi ønsker å stimulere til  de gode spørsmålene, som krever gjennomtenkte svar. Da må vi også applaudere gode løsninger og smarte praktiske tilnærminger.

Faglig oppdatert med TeleComputing og Gartner

I en jobb som CIO er det viktig å holde seg oppdatert, og Kathenes bruker innsikt både fra utvalgte partnerne og fra Gartner. - Vi  bruker erfaring og kompetanse fra de som er invitert rundt bordet hos oss for å spille  teamet vårt godt. Vi  er da heller mer kresen i seleksjonen av partnerne, slik at sammensetningen passer med vår strategi for utvikling.

Næringen trenger bedre beslutningsstøtte

Akvakulturnæringen har ett stykke jobb å gjøre på området datakvalitet generelt, og innenfor parametre som påvirker fiskens miljø spesielt. Denne prosessen er påbegynt, blant annet i regi av nasjonalt ekspertisesenter for sjømatsektoren (NCE Seafood), hvor de største næringsaktørene samarbeider for å løse flere utfordringene næringen står overfor, sier Kathenes.

I arbeidet er en felles analyseplattform sentral, for å kunne utnytte kunstig intelligens og maskinlæring på store mengder innsamlede data fra de respektive næringsaktørene. Får vi bedre faktabasert beslutningsgrunnlag, kan vi ta riktige beslutninger på et tidligere tidspunkt med høyere effekt, avslutter Kathenes.

Om Grieg Seafood

Grieg Seafood ASA er en av verdens ledende oppdrettere av laks, med oppdrettsanlegg i Finnmark, Rogaland, British Columbia (Canada) og på Shetland. Hovedkontoret ligger i Bergen. Til sammen arbeider over 700 mennesker i Grieg Seafood. Grieg Seafood bruker moderne oppdrettsteknologi for å sikre en trygg og ren lakseproduksjon med høy kvalitet.

Trykk på knappen for å laste ned sjekklisten: Slik velger du riktig IT-leverandør

 

Grieg Seafood.gif

Faktaboks

Bedrift: Grieg Seafood
Sted:  Finnmark, Rogaland, British Columbia (Canada) og Shetland. Hovedkontoret ligger i Bergen. 
Bransje: Food Industry
Antall ansatte: 700
TeleComputing

TeleComputing har et sterkt fagmiljø på hybride skyløsninger, digitale samarbeidsverktøy, infrastruktur og sikkerhet, og hjelper kunder å utnytte dagens og morgendagens løsninger. Vårt motto er «Every challenge needs a partner», og uansett hvilke utfordringer kundene våre står overfor, skal de vite at TeleComputing er en partner å stole på. Vi tror på potensialet som ligger i å omfavne og dele kunnskap, styrken i å oppnå noe sammen og mulighetene som ligger i utvikling og endring. Derfor er våre kjerneverdier Embrace knowledge, Achieve together og Empower change. Vi har cirka 1.100 ansatte på 11 steder i 4 land og over 2 000 virksomheter som kunder i Norden. TeleComputing er i sterk vekst, og hos oss har du store muligheter for videreutvikling.