<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blogg

GDPR

mai 23, 2018
By:

Hvordan kan finansbransjen lykkes med å overholde de nye GDPR reguleringene?

Finansbransjen er en av verdens mest regulerte bransjer, og 2018 er et år med flere frister for å overholde nye reguleringer fra EU. Det er avgjørende å forstå hva lovgiverne ønsker, og hvordan vi kan bruke skyløsninger til å dekke finansvirksomhetenes behov.

Endringer i kundenes krav, nye aktører på markedet og teknologiske endringer er noen av de mange utfordringene finansbransjen står overfor. Samtidig er dette en av de sterkest regulerte bransjene på grunn av den store mengden sensitive opplysninger de oppbevarer.

Deloitte har funnet syv bransjeutfordringer som finansielle bedrifter står ovenfor som de mener kan føre til tap av muligheter hvis de ikke blir fulgt opp. Dette gjelder særlig behovet for å «overholde fristene i flere nye reguleringer». Bakgrunnen for dette er at «bedriftene da ikke vil ha klart å utnytte synergieffektene til fulle, de kommer til å bli tvunget til å flytte ressurser fra andre strategiske prioriteringer og trolig vil måtte sette i verk vesentlige avbøtende tiltak etter fristene, for å overholde reguleringen på effektivt og virkningsfullt vis».
(Kilde: Deloitte, Bringing it all together. Financial Markets Regulatory Outlook 2018)

For finansbransjen har allerede MiFID II og PSD II trådt i kraft så langt i 2018, og fristen for personvernforordningen (GDPR) nærmer seg (ny frist: 01.08.2018). GDPR erstatter datalagringsdirektivet og vil sørge for at EU-borgernes data blir beskyttet.

Les mer: Vi hjelper deg i gang med GDPR.


Det lovgiverne egentlig ser etter 
Det er viktig å legge vekt på hva lovgiverne ser etter i bedriften når det gjelder overholdelse av lover og regelverk. Lovgiverne ønsker full innsikt i finansvirksomhetens tilnærming til risikohåndtering, herunder en god oversikt over alle IT-systemer, spesielt IT-drift som er satt ut til andre selskaper. Spørsmålet er da hvordan din bedrift kan forberede seg på å overholde kommende lover og regelverk, slik at du ikke kommer til kort.

Skytjenester som Microsoft Azure Hybrid Cloud (Azure Stack) kan være en del av løsningen og kan være til stor nytte når lover og forordninger skal oppfylles.

Hybride skytjenester - løsningen for å overholde lover og regelverk
Microsoft har utviklet sin skyteknologi med bransjeledende sikkerhetstiltak og personvernregler for å beskytte dataene dine. Hybridskyløsningen deres kan dekke forskjellige typer reguleringskrav, også i global sammenheng. 

Løsningen gir en rekke sikkerhetsfordeler:

  • Håndtering av brukerkontoer og innloggingsopplysninger gjennom Azure Active Directory vil sikre at bare autoriserte brukere har tilgang til de dataene de trenger.
  • Kontroller sikkerheten i skyressursene gjennom Azures sikkerhetssenter, som lar dere forhindre, oppdage og håndtere trusler.
  • Datakrypteringen i Azure sikrer dataene både ved overføring og når de ligger i ro, slik at de til enhver tid er beskyttet.


Azure Stack gir deg mulighet til å utvikle og ta i bruk programvare i Big Azure. Om nødvendig kan du gjøre installasjonen lokalt hos dere for å overholde lover og regelverk. Med Azure Stack er det én programvareplattform som håndterer hele systemet, med landspesifikke regler som sørger for etterlevelse.

I tillegg kan automatiseringen gjøre at du opprettholder reguleringskrav til enhver tid og samtidig oppnår kostnads- og driftseffektivitet. 

Les mer:  Azure Stack hjelper deg å overholde de nye personvernreglene (GDPR)

Hvordan foretrekker du å overholde lover og regelverk?
Å velge den riktige IT-leverandør kan være en utfordring i seg selv. Du har behov for en ekspert som forstår finansbransjen, og som lar deg konsentrere deg om driften av selskapet mens de tar seg av IT-systemet.
Les mer: 6 ting å tenke på når du velger en IT-leverandør.

Med en hybrid skyløsning kan du oppfylle de strenge regelkravene og samtidig være trygg på at dine data beskyttes sikker i norsk datasenter. Det er heller ingen problem om du driver en global virksomhet, du trenger altså ikke bekymre deg for å oppfylle de internasjonale krav og regulativ dere er underlagt.  

New Call-to-action

 

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din blir ikke publisert.

Følg oss:

TeleComputing

TeleComputing har et sterkt fagmiljø på hybride skyløsninger, digitale samarbeidsverktøy, infrastruktur og sikkerhet, og hjelper kunder å utnytte dagens og morgendagens løsninger. Vårt motto er «Every challenge needs a partner», og uansett hvilke utfordringer kundene våre står overfor, skal de vite at TeleComputing er en partner å stole på. Vi tror på potensialet som ligger i å omfavne og dele kunnskap, styrken i å oppnå noe sammen og mulighetene som ligger i utvikling og endring. Derfor er våre kjerneverdier Embrace knowledge, Achieve together og Empower change. Vi har cirka 1.100 ansatte på 11 steder i 4 land og over 2 000 virksomheter som kunder i Norden. TeleComputing er i sterk vekst, og hos oss har du store muligheter for videreutvikling.