<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blogg

Skytjenester

juli 2, 2018
By:

Hva er skytjenester og hva kan det gjøre for din bedrift?

Vi har tidligere skrevet en bloggserie i 3 deler om "Introduksjon til skyen".  Vi skriver her litt mer om Cloud Computing eller skytjenester og hva det kan gjøre for din bedrift. 

Skytjenester er skalerbare tjenester som blir levert over internett. Den viktigste forskjellen på skytjenester og mer tradisjonell tjenesteutsetting er forretningsmodellen, der kunden bare betaler for den kapasiteten de bruker. Målet er å tilby kostnadseffektive, sikre og skalerbare IT-tjenester til kundene. Skytjenester (cloud computing) er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett. Serverparkene er laget for dynamisk skalering, noe som gjør at datakraft kan tilpasses kapasitetsbehov, og kunden betaler for det en bruker. 

Du bruker trolig allerede en form for skytjeneste i forbindelse med jobb, som for eksempel e-post eller datalagring gjennom smarttelefonen. Kjente skytjenester for lagring er OneDrive, iCloud, Dropbox og lignende. 

Du får tilgang til filer og dokumenter når du er koblet til internett, men mange opplever det som at det ligger lokalt på datamaskinen. 

Les: Introduksjon til skytjenester – forskjellen mellom IaaS, PaaS og SaaS

Følgende er kjennetegn på skytjenester:

Behovsbasert
Skytjenester leveres etter hvert som en har bruk for dem. De kan anskaffes raskt, og kunden betjener seg selv på nett når han har bruk for økt kapasitet (for eksempel servertid eller lagring), uten at han trenger å involvere leverandøren.

Levert over nett
Tjenestene er tilgjengelige over nettet, og kunden kan ofte benytte tjenesten på ulike typer klienter – fra mobiltelefoner og nettbrett til PC-er.

Delte ressurser
Leverandøren fordeler dynamisk etter kundenes behov. 

Umiddelbar fleksibilitet
De tjenestene kunden trenger, kan skalere opp eller ned etter hva kunden har behov for, slik at ressursene i praksis oppleves som uendelige. 

Betaling etter bruk
Ressursbruken blir målt, kontrollert og rapportert, og er gjennomsiktig for både kunden og leverandøren av tjenesten.

Det er mulig å kjøpe tjenester i skyen på ulike nivå, avhengig av hva virksomheten har behov for. Vi i TeleComputing er spesialister på alle disse modellene:

Programvare som en tjeneste (Software as a Service, SaaS) lar programvare eller applikasjoner kjøre på datasenter «i skyen», og som brukeren får tilgang til gjennom internett. Kunden slipper å kjøpe, installere, oppdatere og vedlikeholde programvaren lokalt, og kunden kjører i stedet programmet gjennom for eksempel en nettleser. Eksempel på tjenester er kontorstøtte som tekstbehandling og regneark, regnskapssystem og lignende.

Plattform som tjeneste (Platform as a Service, PaaS) omfatter alt som trengs for å støtte bygging og levering av digitale tjenester. En plattform kan være en database, eller hele utviklings- eller testmiljø som kjøres hos skyleverandøren.

Infrastruktur som tjeneste (Infrastructure as a Service, IaaS) omfatter alle dataressursene en tidligere hadde i sitt eget datasenter eller datarom: servere, nettverk og lagring. Selv om kjøp av programvare og plattformtjenester i skyen etter hvert blir mer utbredt, er det fortsatt kjøp av lagrings- og behandlingskapasitet som er mest vanlig.

Definisjonene ovenfor er hentet fra regjeringens nasjonale skystrategi.

Les: Introduksjon til skyen –hva skiller skytjenester fra tradisjonell IT-drift?

Hva kan skytjenester gjøre for din bedrift?

Den nasjonale strategien for skytjenester ramser også opp de viktigste fordelene ved bruk av skytjenester:

  • Økonomi
  • Skalering
  • Sikkerhet
  • Energieffektivitet
  • Fleksibilitet
  • Innovasjon

 

Økonomiske fordeler

Fordi en skytjeneste ikke krever lokal infrastruktur, blir både investeringer og kostnader til drift av IKT påvirket. Skytjenester kan også gi reduserte kostnader til oppdateringer, administrasjon av programvarelisenser og lignende. Prismodellen for skytjenester, med måling av og betaling for bruk, gjør at kostnadene for hver tjeneste blir transparente. Merk at ikke alle virksomheter oppnår kostnadsbesparelser ved å bruke skytjenester. Dette gjelder spesielt om bedriften har spesielle behov som ikke kan leveres som en standardløsning, eller om skytjenesten skal gå inn i en komplisert arkitektur med mye integrasjon mot eksisterende systemer.

Skalering

Skytjenester har nærmest ubegrenset kapasitet for databehandling og -lagring. Ressursene i nettskyen allokeres til virksomhetene bare når det er bruk for dem. Dette gjør at virksomheter ikke behøver å bekymre seg for «gå tom for kapasitet».

Sikkerhet

Outsourcing av IT-driftstjenester kan gi økt sikkerhet fordi leverandøren ofte har mer spesialisert kompetanse og bedre tilgjengelighet på IT-ressurser enn kunden. Dette gjelder ikke minst fysisk sikring av lokalene der maskinvaren er plassert. Store datasentre har som regel omfattende sikringstiltak, og det er strenge restriksjoner på hvem som får komme inn i anleggene. Leverandørene skifter ut maskinvare og oppgraderer programvare regelmessig. Våre datasentre i Green Mountain er sertifisert til TIER III-nivå.

Når programvare leveres som en skytjeneste, betyr det som oftest at kunden får en standardisert løsning fra leverandøren, og alle kunder får sikkerhetsoppdateringer og andre programvareoppdateringer samtidig. Det vil for mange være en økt sikkerhet, fordi de selv mangler manglet gode rutiner for dette. 

Gjennom å tilby sikkerhetskopiering og lagring av data på flere steder (redundans) og automatisk overføring til en ny lokasjon dersom noe går galt på primærlokasjonen, får våre kunder økt sikkerhet. Ved kjøp av tjenester kan en selv velge hvilken type sikkerhet en ønsker og tilpasse dette ens eget behov. Ulike typer data har ulike behov for sikring.

Energieffektivitet

Leverandører av skytjenester kan dele maskinvareressursene på en stor mengde kunder. Dette gir mer effektiv energibruk enn om alle kundene skulle hatt egne datasentre med egen maskinvare, kjøling med mer.

Fleksibilitet

Skytjenester gjør det lettere å legge til rette for at tjenestene kan brukes fra flere steder og ulike typer klienter (PC, nettbrett, mobil).

Når flere og flere kjøper skytjenester, vil dette påvirke hva slags kompetanse bedriftene trenger lokalt. Det kan gi redusert kompetanse på enkelte områder, samtidig som bedriften kan frigjøre viktig kompetanse fra rutineoppgaver, slik at en kan bruke mer energi internt på strategisk planlegging og tjenesteutvikling!

Innovasjon

Bruk av skytjenester kan redusere investeringene som trengs for å sette opp en ny virksomhet. Fordi en ikke behøver å gjøre  store investeringer i maskinvare og infrastruktur eller programvarelisenser, blir behovet for startkapital redusert.                                        

Av samme grunn kan skytjenester gjøre det enklere for eksisterende virksomheter å sette opp plattformer for utvikling og innovasjon, slik som testmiljø eller pilotprosjekt. Dette kan senke terskelen for å prøve ut nye løsninger, både internt og mot kunder.

Ved å bruke skytjenesteløsninger og ekstern IT-drift vil du bidra til å gjøre bedriften din mer konkurransedyktig. Du kan oppnå reduserte kostnader, du vil alltid være beskyttet av høy kompetanse og oppdatert teknologi, og du får tilgang til en ekspertise som gjør at du vil ha mer tid til å fokusere på å videreutvikle bedriften din og innovere mer.

Les også: Introduksjon til skyen – 
hvorfor er det farlig å påstå at skyen er en ny måte å kjøpe IT-tjenester på?


Ved å bruke tjenester fra for eksempel TeleComputing, vil du kunne få tilgang til:

  • Microsoft Office 365 som vil være tilgjengelig overalt, og du vil ha mulighet til å lagre dokumenter i skyen.
  • Microsoft Azure: Du vil få tilgang til virtuelle servere, lagring og andre komponenter. Her er det mulighet for å bygge en komplett IT-løsning.
  • Azure Stack: Vi kan tilby Microsoft Azure-teknologi uten at din bedrift trenger å flytte data ut av Norge. Dette er gunstig for bedrifter som må følge forskrifter om at sensitiv informasjon må være innenfor landets grenser.
  • Client as a Service: Få alle bedriftens applikasjoner ferdig installert og driftet på din laptop.


Dette er bare noen eksempler på hva cloud computing er og hva det kan gjøre for din bedrift. Vi lever i en verden som i dag er basert på moderne teknologi i hurtig vekst. ”Alle” bruker internett, noe som gjør det til en fiendtlig omgivelse som ofte er utsatt for angrep. Derfor bør du velge å samarbeide med noen som alltid vil tilby deg den mest oppdaterte teknologien for at din bedrift skal være best mulig beskyttet mot mulige angrep som kan skade data og informasjon som er viktig for din virksomhet.

Hvordan kan TeleComputing hjelpe deg med skytjenester? 

Vi tilbyr markedets mest moderne plattform for skytjenester, vi er en dedikert Microsoft Partner, og vi sikrer at du alltid har den beste løsningen for dine behov. Vi kan tilby skytjenester som gir deg som bedrift muligheten til å ligge et hestehode foran konkurrentene. Våre rådgivere kan også gi dere råd  om veien til skyen, og om digitalisering og sikkerhet.

Trykk på knappen for å laste ned sjekklisten: Slik velger du riktig IT-leverandør

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din blir ikke publisert.

Følg oss:

Iselin Paulsen

Iselin Paulsen er kommunikasjonssjef i TeleComputing. Hun har lang erfaring fra organisasjonslivet og fagbevegelsen, og jobber med medierelasjoner, innhold på alle våre kanaler og kommunikasjonsrådgivning for konsernet. Hun har også en egen blogg om kommunikasjon og teknologi på https://wordpress.com/ispauls