<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=116957359027108&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Blogg

Outsourcing

september 6, 2017
By:

6 ting å tenke på når du velger IT-leverandør

Det finnes flere aspekter som kan være avgjørende for valget av IT-leverandør. Men det trenger ikke være en vanskelig og tidkrevende prosess. Vi har satt sammen seks konkrete tips dere bør ta i betraktning når dere skal sette ut IT-tjenester. Dere velger ikke bare en leverandør – dere velger en samarbeidspartner.

 

1. Grunngi byttet av leverandør

Tenk gjennom og snakk om hva som er den viktigste årsaken til at dere vil bytte leverandør. Det kan være flere grunner til dette, og det er viktig at det kommer tidlig frem, både innenfor organisasjonen og overfor den eventuelle nye leverandøren.
Det blir enklere i lengden hvis dere er transparente og ydmyke overfor det faktumet at den nye leverandøren ikke nødvendigvis vil fungere som den gamle. Det blir nye mennesker og ikke sjelden en annen måte å håndtere oppdrag og spørsmål på. Be den nye leverandøren beskrive hva som kan komme til å bli annerledes, slik at dere kan forankre det hos andre som bør vite det, og for de som kanskje er i tvil om man bør forandre status quo.

2. Legg vekt på behov fremfor teknikk

De fleste tjenesteleverandører har god eller veldig god kontroll på teknikken, og mange gjør ting på samme måte. Utfordringen er i første rekke at dere må tenke over om behovene og ønskene deres stemmer overens med den teknikken tjenesteleverandøren tilbyr. Be om et produkt som gir organisasjonen den eller de funksjonene dere faktisk trenger. 

3. Unngå nye avtaler om eller forlengelser av programvare eller kommunikasjonsutstyr

Hvis dere vurderer å bytte IT-leverandør, bør dere avvente eventuelle avtaleforlengelser og forklare for leverandørene at dere vurderer å skifte tjenesteleverandør, og at dere derfor kan ha behov for tilpasning av underleverandørenes avtale eller type leveranse. Sitt rolig i båten og vær transparente om den prosessen som foregår.

4. Viktigheten av å ha med en beslutningstaker

For å kunne effektivisere og forankre valget av leverandør er det viktig å ha med en beslutningstaker i prosessen – både før og etter at avtalen er klar. Personen bør være involvert fra begynnelsen av, også selv om det kanskje kan virke forlokkende å holde antallet involverte personer på et minimum. God involvering vil lette arbeidet både for deg og den nye partneren.

5. Gå gjennom avtalen sammen med leverandøren

Les gjennom avtalen internt og forbered spørsmål til leverandøren før dere signerer avtalen. I neste trinn anbefaler vi at dere setter dere ned med leverandøren og stiller mange spørsmål om alt dere er usikre på. Still spørsmål ved utydelige formuleringer og be om avklaringer der det trengs.

Husk at det er enklere å diskutere spørsmål og uklarheter før avtalen signeres, enn når alt er i gang. Dette vil dere spare tid på, og det vil forbedre arbeidsklimaet og dermed samarbeidet med den nye partneren. Alt i alt bør dere tenke gjennom hva som faktisk er viktigst for dere i valget av leverandør, og sørge for at den kommende leverandøren har sett og forstått dette.

6. Ta høyde for endringer i avtalen

I nesten alle prosjekter og samarbeid oppstår det forandringer i det som faktisk leveres, sammenlignet med hvilket volum og/eller hvilke tjenester som var avtalt fra begynnelsen av. Sørg for at det finnes endringsmuligheter i avtalen, og godta at resultatet sjelden blir samme volum og/eller tjenester som dere tenkte i begynnelsen. Årsaken kan være at det har dukket opp en annen og mer effektiv løsning, eller at det har oppstått omstendigheter enten hos dere eller hos leverandøren som ikke var kjent fra begynnelsen av.

En metode for å minske forskjellene mellom forventningene og det faktiske innholdet i avtalen er at leverandøren gjør en selskapsgjennomgang av dere, altså en analyse av hvilke krav som finnes, og hvordan IT-miljøet deres ser ut i dag. Dette kan innebære en ekstra kostnad for dere, og det stiller krav til organisasjonens engasjement. I tillegg kan det ta tid og energi å finne all nødvendig dokumentasjon. Likevel er det alltid verdt tiden og pengene som legges ned, fordi det gir færre overraskelser og problemer på lengre sikt, både for dere og for leverandøren.

Å finne en egnet leverandør og innlede en prosess kan oppleves som tregt og tungt i begynnelsen, men det blir alltid bedre etter hvert. Det var jo en grunn til at dere ville bytte eller finne riktig leverandør i utgangspunktet. 

Konklusjon

Ingen IT-leverandør vil at kunden skal føle seg lurt, eller at kunden har kjøpt katta i sekken. Det er minst like viktig for leverandøren som det er for dere at dere velger riktig løsning og en passende samarbeidspartner. Det er kanskje ingen overraskelse, men det er kort og godt viktigere å velge riktig og gjennomtenkt enn fort og galt.

Tips: Les også 5 grunner til at egen IT-drift ikke er lønnsomt

Last ned gratis whitepaper

 

Legg igjen en kommentar

E-postadressen din blir ikke publisert.

Følg oss:

Jac Wolkert, Senior Sales Executive

Jag har många års erfarenheter av IT-branschen, de senaste 15 åren med fokus på IT-driftlösningar. För ett långvarigt samarbete med kund strävar jag alltid efter att hitta rätt lösning för just er.