Viktige tiltak mot dataangrep

Den teknologiske utviklingen går svært fort, og det er viktig at vi lærer å tilpasse oss denne virkeligheten raskt. Datasystemene er særlig sårbare via epost, og det er epostangrep som er den hyppigst brukte veien fra angripernes side. Det kan se ut som du får en mail fra en kollega, leverandør eller kunde med en link, så kalt spear phishing. Virker mailen litt mistenksom ut, vær varsom før du trykke på linken.

Rapport fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet viser at det avdekkes nå færre, men langt mer avanserte dataangrep mot Norge.

Vi i TeleComputing har stort fokus på datasikkerhet, og vil her gi dere noen tiltak og nyttige linker som kan forebygge dataangrep:

TeleComputing fokuserer på informasjonssikkerhet og DNV GL sertifiserer og kontrollerer vårt styringssystem årlig i henhold til ISO/IEC 27001.