Ved å outsource IT kan TV4 vokse

TV4-gruppen valgte å sette ut IT-driften til TeleComputing i 2005 for å effektivisere IT-støtte og spare penger.

Begge målene er oppfylt og IT-sjefen, Daniel Lindén konstanterer at outsourcingsmodellen har vært en viktig rolle i å muliggjøre selskapets sterke vekst de siste årene. 


-Siden 2004 har vi gått fra en omsetting på 2 til 6 milliarder kroner og startet flere nye kanaler og virksomheter. Dette hadde vært vanskelig å gjennomføre uten et bra samarbeid med bl.a. IT-området, sier Daniel Lindén.

TV4 er Sveriges største kommersielle TV-kanal. I TV4-Gruppen inngår over 40 tv-kanaler i Norden innen fri-, mini-pay og premium-tv, samt 25 lokal- tv-stasjoner fra Luleå i nord til Malmø i sør. I TV4-Gruppens totale tilbud, inngår også fire finske TV-kanaler, majoriteten av Canal+ samt et flertall websider, bare for å nevne noen av virksomhetene.

Under 2004 besluttet TV4-Gruppen å fokusere på sin kjernevirksomhet: TV, med det resultat at en rekke funksjoner ble satt ut til eksterne aktører.  IT-driften var en av de første virksomhetene som ble outsourcet. I anbudet stod det mellom fem leverandører, deriblant TeleComputing.

Vi var ute etter en aktør som hadde et heldekkende tjenestetilbud og erfaringer med driftsoppdrag i organisasjoner med mange kontor og geografisk spredning over hele Norden. TeleComputing presenterte det mest rasjonelle tilbudet, sier Daniel Lindén og legger til at IT-avdelingen i dag er en ren klientorganisasjon.

Samarbeidet startet i 2005 og oppdraget økte kontinuerlig de følgende årene. I 2010-2011 gjennomførte TV4-Gruppen nye innkjøp for et langvarig oppdrag som også omfattet driften av nettverk, Linux-baserte servere og selskapets Mac-maskiner. TeleComputing fikk fornyet tillit.

I dag har TeleComputing ansvar for driften av hela IT- miljøet utenom videohånteringen. Prosjektet omfatter lagring og backup av databaser og mailsystem, drift av nettverk, servere, webapplikasjoner, 1 500 pc`er og en rekke kritiske systemer, salgstøttesystemer, reklame bookningssystem og planleggingssystem.

Det handler om våre viktigste virksomhetssystem som alltid må være tilgjengelige, sier Daniel Lindén.

I prosjektet inngår helpdesk for konsernets medarbeidere. 6 personer fra TeleComputing jobber i skift hos TV4 for å ta hånd om både mer avansert support og andre påventende operasjoner. Innen kort tid skal også de 150 Mac-maskiene som brukes til bl.a. videoredigering inn under TeleComputings paraply.

- TeleComputing forstår vår virksomhet og har en bra leveransemodell med engasjerende mennesker på plass. De er løsningsfokuserte, kunnskapsrike og gjør at vi har en stabil og kostnadseffektiv IT-drift. Det er helt avgjørende for at virksomheten skal flyte jevnt.