EN MER EFFEKTIV METRIA MED OUTSOURCET IT

Når Metria skulle ut fra det svenske kartverket våren 2011, bortfalt IT-støtte fra de svenske statlige myndigheter. Metria hadde derfor behov for å finne en leverandør til å håndtere IT-driften som ikke tilhørte kjernevirksomheten. Etter et offentlig anbud ble TeleComputing valgt som leverandør.


I mai 2011 gikk Metria fra å være en avdeling av det svenske kartverket, til å bli et eget statlig selskap. En av utfordringene ved selskapsdannelsesprosessen var å finne ny IT-støtte som kunne tilfredsstille kravene som virksomheten i selskapsform krevde. Etter et offentlig anbud av IT-leverandør ble TeleComputing valgt.

Under en migreringshelg flyttet alle ansatte fra det svenske kartverkets IT-plattform til TeleComputings. Etter flyttingen ble fullført hadde alle anledning til å arbeide parallelt med det svenske kartverkets klientplattform i en kort periode for å sikre at alle data ble med i overgangen. Takket være dette kunne ansatte sette opp den nye klientplattformen og de programvarene som trengs i sitt eget tempo, samtidig som de kunne fortsette å levere tjenester til kundene før omleggingen var komplett.

- Den største utfordringen var tidspresset vi hadde for å få klart overgangen av driften i henhold til overgangsavtalen som fantes da. Det hadde vært vanskelig å gjennomføre uten en god samarbeidspartner, og TeleComputing kunne effektivt løse alt innenfor tidsrammen, sier Johan Larsson, IT-direktor i Metria.

TeleComputing er nå ansvarlig for driften av all grunnleggende IT for Metrias kontorer, som eksempelvis e-postsystem, fillagring inkludert sikkerhetskopiering og skrivere. Oppdraget omfattet også Service Desk for Metrias medarbeidere. Outsourcingen har ført til at Metria kunne beholde en mindre intern IT-organisasjonen og dermed fokusere virksomheten på mer produksjonsstøttende IT.

- En stor fordel er at vi ikke behøver en stor intern IT-organisasjon. Jeg kan istedenfor fokusere min tid på å hjelpe våre forretningsenheter til å få den IT-støtten de behøver for å levere de prosjektene vi har med våre kunder, sier Johan Larsson.

Driftsavtalen omfatter også tjenesten Managed Print. I denne sentraliserte tjenesten har TeleComputing tatt over håndteringen av skrivere, og Metria betaler bare for utskrifter de faktisk gjør. Dette har økt sikkerheten og redusert kostnadene med rundt 30 prosent, samtidig som utskriftsvolumet har blitt redusert.

- Printløsningen har fungert veldig bra. Vi har kunnet kutte ned på faste kostnadene for toner, leasingavtaler og øvrig service, samtidig som vi sparer på utskrifter. Ettersom hver ansatt må godkjenne utskriftsjobber på skrivere har vi også økt sikkerheten ved utskrift av sensitiv informasjon, sier John Larson, IT-direktør hos Metria.

Metria er et konsulentselskap innen geografisk informasjon. Selskapet hjelper kundene til å måle, bearbeide og analysere geografiske data og eiendomsinformasjon.

De fleste av kundene jobber innenfor bank og forsikring, infrastruktur, skog, krise og forsvar, men også kommuner og andre innen offentlig sektor. Metria har i dag rundt 300 medarbeidere og er representert 35 steder i Sverige.