Malthus AS

”TeleComputing er en stabil leverandør som lytter til oss som kunder”
- Thomas Kippenbroek Dahle, ERP&IT Manager, Malthus AS


Om kunden
Malthus AS har en lang og stolt historie i norsk byggebransje. Konsernet, som etter hvert har vokst til å bli en internasjonal virksomhet, setter opp permanente og midlertidige bygg i Norge, Canada og Storbritannia. Byggene er modulbaserte og utgjør blant annet hoteller, borigger, kontorer, entrepenørmoduler, skoler, barnehager og sykehjem. 

Om samarbeidet
En viktig regel i business er å konsentrere seg om det man er best til. I denne ånd besluttet Malthus å outsource IT-driften sin. Det hjalp vi dem med.

- Det var en helhetsvurdering og en profesjonalitet ved produktspekteret som gjorde at vi valgte TeleComputing, sier Thomas Kippenbroek Dahle, som er ERP og IT-manager hos Malthus AS.

- For oss er de lokale – og det veide tungt. Vi ser nytten av å kunne besøke hverandre, fortsetter han.

Stor leveranse
Vi leverer i dag alle IT-tjenester til alle 15 Malthus-lokasjoner i tre land. Leveransen inkluderer drifting av alle Malthus’ trådløse nettverk, regelmessig backup og drifting av alle PC’er. 

Citrix-leveransen vår gjør Malthus-ansatte i stand til å jobbe i diverse applikasjoner og administrative verktøy fra mange ulike enheter, uansett hvor de måtte befinne seg. Den sørger også for sikker tilgang og enkelt samarbeid mellom alle brukere.

Lync eller Skype for Business, som er det nye navnet, er et videokonferanseverktøy som gir de ansatte anledning til å ha god dialog med hverandre, så vel som eksterne samarbeidspartnere.

Pålitelighet er viktig i alle ledd av våre leveranser, og det nyter Malthus godt av:

- For oss er servernes oppetid et vesentlig punkt, og der er TeleComputing veldig bra, sier Dahle.

Tett samarbeid er nøkkelen
Vi synes det er viktig å jobbe tett sammen med Malthus. Våre regelmessige statusmøter avdekker behov og sørger for at IT-hverdagen for sluttbrukerne oppleves som positiv.

- Vi får tett og god oppfølging fra TeleComputings Key Account Manager, sier Dahle, -og det er godt å ha ett kontaktpunkt som tar ting videre.

Dette er nok en av flere grunner til at Malthus ønsker å utvide tjenesteleveransen fra oss i fremtiden. Det gleder vi oss til!