Rekord rask migrering av Infranord servere

Endringer i Trafikkverket gjort det nødvendig for Infranord å se seg om etter en ny IT-leverandør. Hele IT-løsningen skulle under kort tid bli flyttet uten driftsavbrudd. Etter noen intense høstuker, migrerte TeleComputing hele IT-miljøet til Infranord og er nå ansvarlig for all drift og support.


Det var en stram tidsplan. Migreringen av Infranords IT-løsning skulle være klar innen den 1.okt. Når folk begynteå komme tilbake fra sine sommerferier, startet et intensivt arbeid. Ett 70-talls servere – både fysiske og virtuelle – migrerte til en dedikert løsning hos TeleComputing som speilet det tidligere miljøet.

– Normalt sett kan det ta opptil 1 år å gjennomføre en slik overflyttelse, sier Ali Eskandari, men i dette tilfellet hadde vi bare snaue 2 måneder på oss. Det var ett krav fra oss om å være klar i tide, og det håndterte TeleComputing utmerket.

Infranord er ett av Sveriges største byggfirma og er  och er rettet mot nybygging og vedlikehold av jernbanetjenester. Bedriften, som er statlig eid, oppstod fra Banverket i forbindelse med Banverkets ble tatt opp i Trafikkverket 2010. Under de første virksomhetsårene ble Infranords IT-miljø driftet av Trafikkverket ICT, men i samarbeid med en omstrukturering hos myndighetene oppstod behovet for å søke en ny leverandør. Etter en intensiv anskaffelsesprosess på våren og førsommeren, ble det i slutten av juni klart at oppdraget med å migrere og drifte Infranord servere og applikasjoner gikk til TeleComputing.

– Det vi søkte etter var en flexibel leverandør som kunne gi oss det vi var ute etter på et kostnadseffektivt sett. Vi hadde allerede en tidligere relasjon med TeleComputing og visste at de gjort samme arbeid for andre bedrifter, sier Ali Eskandari som er IT-sjef på Infranord AB.

Løsningen som ble forflyttet inneholdt 60-talls applikasjoner med 2 700 brukere. Cirka 20 av applikasjonene er virksomhetskritiske. Planen var å alltid skulle fungere akkurat som før, men hos en ny leverandør. Noen tekniske forandringer derimot ble gjennomført under migreringen. Blant annet byttet virtualiseringsplattformen fra Microsoft Hyper-V Server til VMware ESXi. Videre leverte tjenestene nå i TeleComputings skalerbare modell med volumbasert prising.

– TeleComputings forretningsmodell er tiltalende, med et sterkt fokus på volumbasert prising som beregnes månedlig. Vi ville ikke risikere å låse oss til høyt volum, men med denne modellen kan vi skalere opp og ned etter behov.

Migreringen var klar en uke før deadline, noe som ga en myk start i det nye miljøet og ga da mulighet til å gjøre visse justeringer. Neste steg for Infranord blir nå å fortsette med sin kjernevirksomhet i ekstern løsning.

- Outsourcing er en hjørnestein i vår IT-strategi, sier Ali Eskandari. Vi vil fortsette å utvikle og endre våre systemer til forskjellige grader, og mitt håp er at vi vil gjøre reisen sammen med Telecomputing.