Harris Norge

”Forutsigbare priser, god kompetanse og evne til å holde avtaler.” 
– Sveinung Lapin, daglig leder i Harris Norge.


Harris Norge er et selskap som driver med satellittkommunikasjon. Deres kontor ligger på Forus utenfor Stavanger, og et av deres viktigste markeder er offshorenæringen. Her hjelper bedriften sine kunder med å kommunisere mellom rigger og skip til kontorer på land.

Om samarbeidet
Harris Norge har god kompetanse på mange områder, også innenfor telefoni. Telecomputing er leverandør av Alcatel utstyr og spisskompetanse innen telefoni når dette trengs.

En av grunnene til at Harris valgte oss var, i følge daglig leder i Harris Norge, Sveinung Lapin, ”forutsigbare priser, god kompetanse og evne til å overholde avtaler”.

Ingen enkel jobb
Det er ikke så enkelt som det høres ut å levere kommunikasjonsutstyr til offshorebransjen. I hvert fall ikke når utstyret skal leveres og installeres på flyterigger eller skip. Et av de viktigste suksesskriteriene handler om å forstå offshorenæringen. Det er ikke alltid nok å kunne Word og Excel fra Microsoft.

Her har vi i Telecomputing en fordel: I tillegg til å ha den rette tekniske kompetansen og de nødvendige tekniske sertifiseringene, har vi syv personer som også er offshoresertifiserte. Det betyr at de kan reise offshore og bistå med installasjon og service. Å forstå telekommunikasjon og IT samtidig som man har offshore-erfaring er ikke noen selvfølge i vår bransje. Det er blant annet derfor samarbeidet med Harris går så bra.

Som Lapin sier: ”De er ryddige og greie å ha med å gjøre. De har en forståelse av faget. Vi vet hva de kan og hva de står for.”

 De siste to årene har vi hatt oppdrag i flere land for Harris Norge. Vi har blitt godt kjent med bedriften, og har i prosessen også blitt enda bedre kjent med offshoremarkedet. I fremtiden håper vi å få levere flere telefoni løsninger i samarbeid med Harris Norge.